obsługa firm

Pomoc w rozpoczęciu działalności na terytorium Federacji Rosyjskiej. Coraz więcej firm rozwija działalność na rynkach wschodnich. Oferuję unikalną możliwość kompleksowej obsługi w języku polskim dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na Wschodzie, a zwłaszcza na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz dla przedsiębiorców z tego regionu, zamierzających rozwijać działalność w Polsce. Chętnie biorę aktywny udział w projektach, które wspierają zagraniczne firmy w całym regionie wschodnim.

Usługi dotyczące prowadzenia działalności na rynkach wschodnich. Dla firm dopiero rozpoczynających swoją działalność w Rosji chciałabym zaproponować przede wszystkim usługi, które pomogą "rozkręcić" własny biznes w Rosji, tj. zarejestrować firmę, prawidłowo wypełnić wszelkie dokumenty i załatwić niezbędne formalności. Wykorzystując znajomość realiów jak również perfekcyjną znajomość języka chętnie przeprowadzam również wstępne badanie rynku na potrzeby konkretnej firmy aby określić docelowych klientów i ich potrzeby i preferencje, wolne nisze na rynku czy też głównych konkurentów.

Na dalszych etapach działalności firmy z przyjemnością wczuwam się w rolę Tajemniczego Klienta, tj. przeprowadzam badanie Mystery shopping, które wykonuje się aby wspierać polskie spółki działające na Wschodzie podczas monitorowania jakości obsługi klienta w oddziałach znajdujących się w Rosji czy innych krajach regionu, jak również sprawdzenia czy filie wschodnie stosują się do procedur wewnętrznych firmy zlecającej takie badanie. Są to niezwykle ważne w działalności każdej firmy badania marketingowe, które dają cenny wgląd w organizację pracy w konkretnej placówce, jak również podnoszą jakość obsługi klientów
i motywują pracowników. Zazwyczaj są to badania wykonywane zdalnie, z wykorzystaniem typowych narzędzi firmy takich jak telefon, mail i korespondencja, możliwe są również badania on-site, tj. bezpośrednio
w oddziale zagranicznym.